Nazinderen en nagonzen

Gepubliceerd op 15 mei 2022 om 17:54

De meizon stuurde haar laatste stralen over het verlaten schoolplein waar alleen de opgestapelde stoelen, de dichtgeklapte tafels en enkele kisten met netjes bij elkaar geplooide feesttenten getuigden van het voorbije schoolfeest. Met het verdwijnen van het feestgedruis ging het droge en losse zand dat zich de hele middag via benen, voeten en broeken had verspreid, weer liggen. 

Het duivenkoppel keerde weer naar zijn nest onder de nok van het houten chalet en een moedige eekhoorn glipte tussen de bomen op het zandplein en klom naar de door de leerlingen gemaakte voederbak in de zilverberk. Het verwilderde konijn dat het schoolplein sinds kort als zijn speelterrein beschouwde, kwam nieuwsgierig de schade opnemen die de mensenmassa in al zijn feestgedruis had aangericht.

Vooraan, op de trappen naar de hal van de school, waagden de verzamelde leerkrachten zich aan een evaluatie van het eerste schoolfeest in drie jaar tijd. De aanloop was enerverend geweest, maar bovenop de strakke voorbereiding, een koelwagen vol drank en talrijke snacks was ook de zon van de partij geweest. Zelfs de dronken man, die de wegversperringen had genegeerd en zijn wagen pas vlak voor het springkasteel tot stilstand had weten te brengen, had niet kunnen voorkomen dat het feest een succes werd.

De bezoekers hadden hun hielen gelicht, de meest dringende zaken waren opgeruimd en nu de dag als een succes was beoordeeld, dreigde vermoeidheid het schoolteam te versnipperen. Enkele oplettende leerkrachten voelden hoe op de tegels van het schoolplein de dansende kindervoetjes nog nazinderen en ze hoorden de bijhorende muziek nog gonzen tussen de takken van de bomen.

Of we geen zin hadden om nog een afsluitertje te drinken, vroegen ze. Of we niet nog even mee wilden nazinderen en nagonzen. In de koelwagen stond vast en zeker nog een laatste restje drank.

De volle maan klom al vlijtig naar boven toen op het eerder verlaten schoolplein de stoppen van de laatste flessen cava de lucht inschoten. Vanuit hun nest keek het duivenkoppel toe hoe de gymleerkracht zijn soundmix talenten oefende en de leerkrachten voor de laatste keer hun ingestudeerde pasjes dansten.

Foto's: juf Lies en Carson Arias via Unsplash

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.