Welkom in Dol Amroth!
Hoewel Peter Jackson deze leenheerlijkheid en zijn personages niet verwerkte in zijn films, dragen ze in grote mate bij in het derde deel van Tolkiens boek.
Daarom dit eerbetoon in de vorm van fanfiction.
Go Dol Amroth!

Welcome to Dol Amroth!
Although Peter Jackson did not incorporate this fiefdom and its characters in his films, they contribute greatly to the third part of Tolkien's book.
Hence this tribute in the form of fanfiction.
Go Dol Amroth!

young adult-new adult-young adult-new adult-young adult-new adult

Lothiriel, daughter of Prince Imrahil of Dol Amroth, is given the responsibility of defending her city from the pirates of Umbar at the outbreak of war. Although she accomplishes this task, she comes out of the battle changed.
As she follows her father, brothers and friends to the field of victory, she meets the gruff king of Rohan.
Soon she faces a heartbreaking choice: will she take up her new task in Dol Amroth or follow her heart to the green steppes of King Eomer?

Lothiriel, dochter van Prins Imrahil van Dol Amroth, krijgt bij het uitbreken van de oorlog de verantwoordelijkheid haar stad te verdedigen tegen de piraten van Umbar. Hoewel ze deze taak tot een goed einde brengt, komt ze veranderd uit de strijd.

Wanneer ze haar vader, broers en vrienden volgt naar het veld der overwinning, maakt ze kennis met de norse koning van Rohan.

Al snel staat ze voor een hartverscheurende keuze: neemt ze haar nieuwe taak op in Dol Amroth of volgt ze haar hart naar de groene steppen van koning Eomer?